Våre tjenester

Henning18

Rådgivning og Undersøkelser
Være rådgiver i Øst-Asia spørsmål.
Bidra til konfliktløsninger.
Bidra til kunnskapsoverføring og opplæring.
Gjennomføre undersøkelser. Både åpne og konfidensielle.

Markedsanalyse og Forstudie
Identifisering og vurdering av markedspotensialet, konkurrenter, partnere og barrierer.
Vurdering av kapitalbehov, tidsbehov og støtteordninger.

Strategiarbeid og Prosjektledelse
Bidra ved utarbeidelse av en Øst-Asia strategi.
Strategisk bruk av nettverk og relasjoner.
Starte og evaluere en Øst-Asia satsning eller pilot.

Kontaktskjema