Samarbeidspartnere

En rådgiver uten egne rådgivere er en dårlig rådgiver! Her er et knippe av mine rådgivere og ambassadører.

Yang Li er en aktiv freelance konsulent plassert i Qingdao, Kina. Hun bidrar til å finne åpne vinduer, der hvor dørene er lukket. Hun har en Msc. i Engelsk og lang erfaring med skandinavisk næringsliv i Kina.
Thomas Huang, godt plassert i Shanghai, med bakgrunn fra både Kina og Norge, er en god rådgiver å ha med seg i både Kina og Norge. Berkeley, NTNU og klassisk musikk har formet Thomas sitt syn på forretningsvirksomhet.
Jan Ketil Arnulf er psykolog og professor i ledelse ved Handelshøyskolen BI. Jan Ketil og jeg lager Podcasten «Sjefen» sammen. I tillegg samtaler vi mye om digitalisering og gründervirksomhet.
www.ketilarnulf.no
Kjell Ottar Wiklund er en allsidig kar med en Phd. i matematikk fra Imperial College London. Digitalisering og programvareutvikling er hans kjerneområder. Vi to snakker mye om programvareløsninger.
Svein A. Halvorsen med bred bakgrunn fra både journalistikk, IT og fremskutt kulturledelse. Svein er en sindig konsulent innen kommunikasjon, markedsstrategi og gründerskap. Vi samtaler ofte om gründerskap i våre litt forlengede lunsjavtaler.
www.halvorsenmedia.no