Speaker: Anette Mellbye

Digitaliseringsekspert i Schibsted gruppen. Odelsjente på gård. Statsviter med forkjærlighet for IT og digitalisering.