Mangfold og fordommer

Mangfold skjer når talenter slippes frem fra fordommer: 

I denne episoden, som handler om ledelse og mangfold, har vi med oss Bjørnar Erikstad. Bjørnar er en 9 ganger norgesmester i seiling og nytilsatt toppleder i Stiftelsen VI.  

Post navigation