Speaker: Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf er professor i ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har bakgrunn som psykolog og lang erfaring innen ledelsespsykologi.

Kan Sjefen være en skurk?

Petter Gottschalk

Professor Petter Gottschalk snakker om hvitsnippkriminalitet i denne episoden. Han er tydelig og frittalende. Han snakker om definisjoner, straff, motiver og fakta. Hells Angels blir også nevnt.

Den digitale lederen del 1, Digitalisering


Mikkel Skou fra DNV GL er med for å snakke om ledelse i det digitale terrenget. Han er leder for DNV GL sitt digitale prosjekt “Ecosystem Veracity”. I denne episoden snakker vi om frykten for hva som skjer hvis du ikke digitaliserer, utdannelse og opplæring av ledere innen digitalisering og sikkerhetsaspektet med digitalisering.

Sjefen over sjefer del 1, Lederegenskaper

Harald Norvik gjester Jan Ketil Arnulf og Henning Asklien sin Podcast om ledelse. Harald har lang fartstid som Sjefen til sjefer, og vi prøver å få Harald til å fortelle litt om hvilke utfordringer som ligger i det å lede andre ledere.

Den internasjonale sjefen del 1, Kina

Thomas Huang

Thomas Huang er bosatt i Shanghai og har vært det i noen år. Thomas Huang har klare og tydelige meninger om hva som skjer i Kinas forretningsverden verden. Jan Ketil Arnulf og Henning Asklien følger på med sine tanker om det spennende markedet i Kina.