Speaker: Harald Norvik

Harald Norvik har en imponerende CV innen ledelse. Fire tiår med erfaring fra både industri og finans. 

Sjefen over sjefer del 1, Lederegenskaper

Harald Norvik gjester Jan Ketil Arnulf og Henning Asklien sin Podcast om ledelse. Harald har lang fartstid som Sjefen til sjefer, og vi prøver å få Harald til å fortelle litt om hvilke utfordringer som ligger i det å lede andre ledere.