Speaker: Mikkel Skou

Mikkel Skou er leder i DNV GL med digitalisering som arbeidsfelt.

Den digitale lederen del 1, Digitalisering

Mikkel Skou fra DNV GL er med for å snakke om ledelse i det digitale terrenget. Han er leder for DNV GL sitt digitale prosjekt “Ecosystem Veracity”. I denne episoden snakker vi om frykten for hva som skjer hvis du ikke digitaliserer, utdannelse og opplæring av ledere innen digitalisering og sikkerhetsaspektet med digitalisering.